Tầm nhìn và Nhiệm vụ
因愛而⽣,深厚的中華傳統優秀⽂化是佳萊的文化底蘊。

佳萊以傳播中華文化,精進健康生活作爲企業使命,以“仁愛、健康、和諧”作爲企業核⼼心價值, 始終堅持做正直的⼈,做正確的事,我們相信精誠所至,金石爲開。
Tầm nhìn doanh nghiệp
Cung cấp một lối sống lành mạnh bền vững cho các gia đình
Nhiệm vụ doanh nghiệp
Đối với khách hàng / người tiêu dùng: cung cấp một lối sống lành mạnh cho người tiêu dùng thông qua đổi mới công nghệ
Đối với các cổ đông: cung cấp lợi nhuận liên tục cho các cổ đông thông qua tăng trưởng ổn định của công ty
Đối với nhân viên: cung cấp nền tảng giúp nhân viên đạt được các mục tiêu cá nhân thông qua sự ấm áp trong gia đình và tính kỷ luật nghiêm ngặt
Đối với các đối tác / nhà phân phối: tạo nên 1.000 tỷ phú, 10.000 triệu phú và 100.000 triệu phú thông qua cơ chế hợp tác
Đối với các nhà cung cấp: tạo nên mối quan hệ đối tác mạnh mẽ thông qua sự chân thành
Đối với xã hội: đừng bao giờ quên lý do tại sao chúng ta bắt đầu, hãy ghi nhớ sứ mệnh, trở thành một tập đoàn chuẩn mực, mang lại lợi ích cho người khác và cống hiến cho xã hội

Copyright © 2020 Canai Worldwide Development Sdn Bhd
Powered by 8verstudio – Creative Digital Agency

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Quốc gia
Country
Wechat QR Code
Quốc gia

Chọn ngôn ngữ của bạn

繁體中文

简体中文

English

日本語

한국어

Pilipino

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

ไทย

Français