Sự kiện từ thiện CSR năm 2019
Thời gian :
Ngày 27 tháng 6 năm 2019
Địa điểm :
Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Ampang
Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Ampang là một tổ chức từ thiện hỗ trợ giáo dục cho trẻ thiểu năng trí tuệ để các em có thể nhận ra tiềm năng của mình và giúp các em có thể tự lập và tự chăm sóc bản thân.
Copyright © 2021 Canai Worldwide Development Sdn Bhd Powered by 8verstudio – Creative Digital Agency
Canai
Quốc gia
Country
Wechat QR Code
Quốc gia

Chọn ngôn ngữ của bạn

繁體中文

简体中文

English

日本語

한국어

Pilipino

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

ไทย

Français