2019 Kaganapan na Pangkawanggawang CSR ng Canai
Oras/Petsa :
27 June 2019
Lugar :
Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Ampang
Ang Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Ampang ay isang organisasyong pangkawanggawa na nakatuon sa pagbibigay ng edukasyon sa mga bata na may mga problemang intelektuwal upang mapagtanto nila ang kanilang potensyal at tulungan silang maging independyente at alagaan ang kanilang sarili.
Canai
Bansa
Country
Wechat QR Code
Bansa

Piliin ang iyong wika

繁體中文

简体中文

English

日本語

한국어

Pilipino

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

ไทย

Français