2019 กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม Canai International
เวลา :
27 กรกฎาคม 2019
ที่อยู่ :
Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Ampang
Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Ampang เป็นองค์กรการกุศลที่อุทิศตนเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กที่มีปัญหาทางปัญญาเพื่อให้พวกเขาสามารถตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาและช่วยให้พวกเขามีอิสระและดูแลตนเอง
Canai
ประเทศ
Country
Wechat QR Code
ประเทศ

เลือกภาษาของคุณ

繁體中文

简体中文

English

日本語

한국어

Pilipino

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

ไทย

Français