ฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมแห่งความเมตตากรุณานั้นลึกซึ่งเป็นจิตวิญญาณของการบริหารของ คาไนย

วัฒนธรรม คาไนย เริ่มต้นด้วย: ความกตัญญูกตเวที การเคารพคุอาจารย์และ “ความพอเพียง” เป็นรากฐานสำหรับการจัดตั้งความร่วมมือทางธุรกิจและการเป็นพันธมิตรทางการตลาดเป้าหมายหลักคือการเพิ่มผลประโยชน์ของคู่ค้าของเรา
วัฒนธรรม คาไนย เริ่มต้นด้วย: ความกตัญญูกตเวที การเคารพคุอาจารย์และ “ความพอเพียง” เป็นรากฐานสำหรับการจัดตั้งความร่วมมือทางธุรกิจและการเป็นพันธมิตรทางการตลาดเป้าหมายหลักคือการเพิ่มผลประโยชน์ของคู่ค้าของเรา

คนที่ซื่อตรง มีคุณธรรม ควรมี “หัวใจหลักสามประการ”: ความจริงใจ ความมีน้ำใจและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี” เท่านั้นที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ และสร้างอาชีพมีชื่อเสียง ในการฝึก”หัวใจหลักสามประการ” สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าจะเป็นคนอย่างไรและความกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานของชีวิต

การทำสิ่งที่ถูกต้องและสามารถช่วยผู้อื่นได้ก่อนอื่นต้องเป็นคนซื่อตรงก่อน การเป็นคนซื่อสัตย์ หมายถึง ถ้าเป็นคนดีที่มีคุณธรรมจะสามารถทำการใหญ่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องได้ ซึ่งจะควบคู่กับหลักเกณฑ์”Three Qis”: ความชอบธรรม, ความมีน้ำใจ, ความกล้าหาญ และคุณสมบัติสามประการนี้เราต้องฝึกผ่านคำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวันของเรา

วัฒนธรรมของคาไนยนั้นมาจากวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมมันดูดซับสาระสำคัญของขงจื้อและยึดมั่นในความกตัญญู การเป็นมนุษย์นั้นตั้งอยู่บนความกตัญญู จนถึงความรักอันยิ่งใหญ่ พนักงานของคาไนยทุกคนควรมี “ความจริงใจ ความเมตตามโนธรรม”, “ความชอบธรรม, ความมีน้ำใจ, ความกล้าหาญ” เสียสละความรักของตน แล้วจะได้รับความรักอันยิ่งใหญ่และความเคารพจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์มีสุขและการงานแจริญรุ่งเรือง
ค่านิยมหลัก
คาไนยเชื่อว่า มีแต่ความรักความเมตตาเท่านั้นที่จะเป็นรากฐานของโลก มีแต่ความแข็งแรงเท่านั้นที่จะสามารถมุ่งไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

คาไนยมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งความเมตตากรุณามาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้สื่อสารแนวคิดของการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี การเป็นคนซื่อตรงและทำสิ่งที่ถูกต้องคือปรัชญาการทำธุรกิจนิรันดร์ของคาไนย ยืนอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่ของบริษัท โดยอาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมของจีนและนำอุดมคติที่ดีมายึดเป็นแนวทาง คาไนยขอเชิญทุกท่านเผยแพร่แนวคิดชีวิตสุขภาพและแบ่งปันอนาคตที่สดใส

พนักงานของCanai เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น มีเป้าหมายอันงดงาม ทัศนคติในการทำงานอย่างจริงจัง ส่งเสริมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคาไนยอย่างเต็มที่และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของแบรนด์ระดับนานาชาติ
ระบบวัฒนธรรม
ค่านิยมหลัก:
ความเมตตา สุขภาพที่ดี ความสามัคคี
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ:
เป็นคนซื่อสัตย์ ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง
แนวคิดการบริการ:
มีความจริงใจ
จิตวิญญาณขององค์กร:
พึงพอใจกับสิ่งที่เสียไป
แนวคิดของทีมงาน:
สามัคคีชนะทุกสิ่ง
มุมมองของคุณภาพองค์กร:
ความเคารพจากใจเป็นยอด
จริงใจต่อกัน จะมีความยั่งยืน:
แนวคิดความร่วมมือขององค์กร
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ประเทศ
Country
Wechat QR Code
ประเทศ

เลือกภาษาของคุณ

繁體中文

简体中文

English

日本語

한국어

Pilipino

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

ไทย

Français