ภารกิจและวิสัยทัศน์
因愛而⽣,深厚的中華傳統優秀⽂化是佳萊的文化底蘊。

佳萊以傳播中華文化,精進健康生活作爲企業使命,以“仁愛、健康、和諧”作爲企業核⼼心價值, 始終堅持做正直的⼈,做正確的事,我們相信精誠所至,金石爲開。
วิสัยทัศน์องค์กร
สืบทอดวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสําหรับครอบครัวระดับไฮเอนด์
พันธกิจขององค์กร
สำหรับลูกค้า/ผู้บริโภค : ให้ผู้บริโภคมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีด้วยนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี
สำหรับผู้ถือหุ้น: ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท
สำหรับพนักงาน: ให้ความอบอุ่นเสมือนบ้าน, มีวินัย, เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณค่าให้กับพนักงาน
สำหรับคู่ค้า/ตัวแทนจำหน่าย: สร้างพันมหาเศรษฐี, สร้างแสนมหาเศรษฐีด้วยกลไกการเป็นหุ้นส่วนแบบขนาน
สำหรับซัพพลายเออร์
สำหรับต่อสังคม:ไม่ลืมความตั้งใจเริ่มแรก จดจําภารกิจ เป็นองค์กรเพื่อสนับสนุนของรัฐบาลบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม
Wechat QR Code
ประเทศ

เลือกภาษาของคุณ

繁體中文

简体中文

English

日本語

한국어

Pilipino

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

ไทย

Français