ข้อมูลบริษัท
CANAI เป็นองค์กรที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง ที่รวมเอาการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการจัดการเข้าสู่อุตสาหกรรมสุขภาพขนาดใหญ่

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา คาไนยได้ยึดมั่นในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการผลิตที่เป็นอิสระอยู่เสมอและยืนยันที่จะ ยึดมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ในแบรนด์ระดับชาติของจีนด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง คาไนย ติดตามกลยุทธ์ “หนึ่งแถบหนึ่ง เส้นทาง” ของประเทศจีน ฝังรากในประเทศจีน ตั้งหลักเอเชียแปซิฟิก มองไกลทั่วโลก ธุรกิจครอบคลุมกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
วัฒนธรรมคาไนย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ความเมตตากรุณา” เผยแพร่วัฒนธรรมจีนที่ยอดเยี่ยม เป็นภารกิจและสืบทอดภารกิจขององค์กร ในการมอบวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีแก่ผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสนับสนุน “มีความซื่อสัตย์และทำสิ่งที่ถูกต้อง” สนับสนุนทุกคนในคาไนย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่มี “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี” และ “ความชอบธรรม ใจกว้าง และกล้าหาญ” เข้าถึง “การก้าวออกจากความรักตัวเอง จะได้รักจากทั่วโลก

คาไนยยึดถือแนวคิดของ “ความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่ครูผู้สอน ให้ผลประโยชน์ต่อผู้อื่น และตอบแทนสังคม” ยึดมั่นมีความเมตตาต่อผู้อื่น ยึดมั่นในหลักการปรับตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบและกลมกลืนและดูแลการศึกษาและการเจริญเติบโตของลูกหลานชาวคาไนยให้ความสนใจกับความเคารพและการสืบทอดของความสำเร็จ

ไม่ลืมความตั้งใจดั้งเดิม มุ่งเน้นความรัก คาไนยยึดมั่นการกุศลอย่างแข็งขันในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้พันธมิตรทั้งหมดของคาไนย เข้าร่วมการกุศลและช่วยเหลือสังคม เมตตากรุณาต่อโลก โลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

ตั้งมูลนิธิร้อยปี ส่งต่อความสำเร็จ ใช้สิ่งที่ตนเองทำสำเร็จ ให้กลายเป็นความต้องการของผู้อื่นคาไนยทำงานด้วยระบบวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะสืบทอดวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเพื่อครอบครัวระดับสูงมุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมเป็นแบรนด์หรูระดับโลก!

เมื่อวัฒนธรรมกลายเป็นภาษากลางของโลก การสื่อสารทั่วโลกไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป เมื่อโลกเข้าใจความฝันของคาไนย ในที่สุดความฝันจะเปล่งประกายไปทั่วโลก!
Wechat QR Code
ประเทศ

เลือกภาษาของคุณ

繁體中文

简体中文

English

日本語

한국어

Pilipino

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

ไทย

Français